Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, Garantiebepaling & Disclaimer

 

Atelier ML

BTW: BE0715.475.166

E-mail: info@atelierml.be

Tel.: +32 471 63 95 79

 

1.Toepasselijkheid

Op met Atelier ML gesloten overeenkomst en door Atelier ML gedane aanbiedingen, alsmede aangeboden producten, zijn deze voorwaarden van toepassing. Atelier ML behoudt zich het recht voor, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Atelier ML is niet verantwoordelijk voor type fouten, kleine detail veranderingen vanuit fabrikanten, kleine afwijkingen t.o.v. productfoto's en verkeerd weergegeven prijzen. Bij twijfel, alle opties en functionaliteiten met Atelier ML afstemmen en dubbelchecken. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op consumenten.

 

2.Betaling

Atelier ML biedt de volgende betaalmethode aan:

Voorafbetaling per overschrijving

 

3.Levering

Atelier ML zal met de grootste zorgvuldigheid uw bestelling in acht nemen. Levering gebeurt steeds met de door Atelier ML gekozen pakketdiensten met een vooraf kenbaar gemaakte levertermijn. Doch is Atelier ML afhankelijk van de verschillende pakketdiensten en kan Atelier ML niet verantwoordelijk gesteld worden voor kleine afwijkingen.

 

4.Prijzen

Alle prijzen staan in Euro. Atelier ML houdt het recht prijzen te wijzigen.

 

5.Retourneren

Vermits Atelier ML alles met de hand bedrukt naar wens van de klant en dus alles enkel op bestelling produceert, kunnen wij helaas geen retours aanvaarden. M.a.w. het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal besteld zijn op verzoek van de klant en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

Met uitzondering van beschadigingen/defecten. De klant is verplicht om beschadiging aan producten of defecte producten direct op de datum dat de bestelling is ontvangen schriftelijk of per email bij Atelier ML te melden. Gebruikt u het artikel ondanks schade of mankementen, dan vervalt uw retourrecht. Wanneer een bestelling geretourneerd wordt zal het aankoopbedrag met aftrek van de door Atelier ML gemaakte kosten binnen 7 dagen worden terugbetaald aan de klant. Atelier ML behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren en/of het aankoopbedrag niet (of niet geheel) aan de klant terug te betalen als bij Atelier ML het sterke vermoeden bestaat dat producten toch gebruikt zijn of opzettelijk beschadigd zijn. Bij retourneren van producten met welke reden dan ook moet de klant in het bezit zijn van de originele aankoopfactuur.

 

6.Klachten

Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of ieder andere klacht, zullen door Atelier ML serieus in behandeling worden genomen. De klant dient in dergelijke gevallen binnen de 24u na levering contact op te nemen met Atelier ML en Atelier ML zal dan zo spoedig mogelijk op zoek gaan naar een bevredigende oplossing. Tips en suggesties zijn van harte welkom.

 

7.Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomst tussen Atelier ML en de klant worden beheerst door de Belgische wet.

 

8.Aansprakelijkheid (disclaimer)

Atelier ML is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan personen en of goederen of welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van producten van Atelier ML. Atelier ML kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen (kleuren) en teksten. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming foto’s en documentatie van onze winkel te gebruiken. Hier dient vooraf een schriftelijke toestemming voor worden gevraagd.

 

9.Privacy van klant gegevens

Atelier ML stelt persoonlijke informatie van klanten nooit aan derden ter beschikking. Atelier ML verzoekt klanten hun telefoonnummer en e-mail adres in te vullen, zodat Atelier ML, indien nodig, contact met de klant op kan nemen. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Atelier ML nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen (voor zover deze bij Atelier ML worden bewaard).

 

10.Cookies

Een cookie is een klein bestand welke toestemming vraagt om op jouw computer te worden opgeslagen. Wanneer je hiermee akkoord gaat, wordt het bestand geplaatst op je harde schijf en helpt dit het verkeer te analyseren wanneer je een website bezoekt. Cookies reageren individueel op webapplicaties.

Cookies helpen ons dus bij het verbeteren van jouw website ervaring bij ons. Het is nooit een middel om informatie over jou of je computer in te winnen.

 

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met onze algemene voorwaarden.